Kentsel Dönüşüm Nedir ?

Kentsel dönüşüm için bir tanım yapacak olursak; deprem, heyelan veya buna bağlı doğal afetlerde zarar görebilecek durumda olan yapıların ya da binaların önceden tespiti yapılarak bunlara önlem almak ve eğer gerekiyorsa tehlikeli olan bu binaların yerlerine zemine uygun, kaliteli ve modern bir hayata ayak uydurabilecek binaları halk için yeniden inşa etme projesidir.

4 Adımda Kentsel Dönüşüm

1 BAŞVURU Binanızda Kat Malikleriyle Görüşün ve Karar Verin (Kat Malikiyseniz Bireysel Olarak da Başvurabilirsiniz)

2 YIKIM VE YENİDEN İNŞA SÜRECİ -Bina Deprem Analizinizin Yapılması ve Raporlama -T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Rapor Sunumu -Değerlendirme ve Onay Süreci -Binanın Kanuni yollarla Boşaltılma Zorunluluğu(60 gün) -Binanın Yıkımı ve Yeniden İnşası

3 KREDİLENDİRME VE DEVLET DESTEĞİ -Bina Deprem Analizinizin Yapılması ve Raporlama -T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Rapor Sunumu -Değerlendirme ve Onay Süreci

4 YENİ EVİNİZ VE KAZANÇLI YATIRIMINIZ Yüksek Değere Sahip Bir Daire ve Huzurlu Güvenli Bir Yaşam